Wegen & Mengen

Als u met ons in zee gaat, kan u ervan op aan dat wij het beste en meest rendabele voeder- en drinksysteem in uw hokken installeren. Omdat wij daarbij beroep doen op de systemen van Roxell en StienenBE kunnen wij voor alles een oplossing bieden. 

Die systemen zijn een zaak maar daarbij hoort ook een betrouwbaar en accuraat voerbeheer. Met andere woorden ook de opslag van het voer en het transport moeten perfect zijn. Als silobouwer hebben wij aan silo’s uiteraard geen gebrek. Een betrouwbaar beheersysteem zorgt voor mechanische of elektronische dosisweging, een uitstekende voersamenstelling, silo- en dagsiloweging,  een accuraat en snel voerproces en een eenvoudige controle.

Voor het voertransport naar de stallen gebruiken we het duurzaam systeem van Flex-Auger dat een veilig transport garandeert van verschillende soorten voer als korrels, meel en zelfs gemengde porties.