Ventilatie

Ventilatie en bedrijfsautomatisatie met onze partner STIENEN BE.

Ook voor kippen is een juist klimaat belangrijk.  Het is een zaak om op alle leefniveaus in de stal het juiste klimaat te hebben. Dat wordt uiteraard mee bepaald door invloeden van buitenaf. 

Grote temperatuurwisselingen moeten met ventilatie worden opgelost. Overdag moet er meer geventileerd worden en ‘s avonds als de kippen op stok gaan mag er juist niet te heftig geventileerd worden. Wanneer er te veel lucht verplaatst wordt en de temperatuurschommelingen in de stal te groot zijn, kan dit de weerstand van de kip aantasten. Goede ventilatie moet ervoor zorgen dat de binnenkomende lucht ideaal is qua temperatuur, samenstelling en snelheid van beweging. Al die aspecten hebben immers ook een invloed op het gedrag van de dieren!

Voor iedereen die een goed geventileerde stal wil ondersteunen met mechanische ventilatie, hebben we regelaars voor ventilatoren, luchtinlaatventielen (Scan-Air,Tulderhof,StienenBE) en gordijnen. We passen ze toe in stallen met kippen, kalkoenen, eenden… Zo zorgen we voor voldoende verse lucht en zuurstof en voorkomt u problemen met tocht, koude luchtval en luchtwegproblemen. Ook windinvloeden zijn verleden tijd door windcompenstie.

Met het cloud-computing systeem Farm-Connect blijft u overal 'connected' met uw bedrijf.