Luchtwassers

Luchtwassers waardoor ammoniakgeur en andere geurhinder verdwijnt. Dit kan op biologische of chemische wijze. Met warmterecuperatie vanuit de luchtwassers!

Wie ventileert, moet uiteraard ook iets doen met de vervuilde lucht. Die zomaar in open lucht droppen is (wettelijk) geen optie. Daarom zorgen wij ervoor dat via luchtwassers de uitstoot van stoffen en stoffen die het milieu aantasten wordt gereduceerd.

Dat doen we door gebruik te maken van luchtwassers. Er zijn chemische luchtwassers, biologische luchtwassers en combi-luchtwassers die verschillende systemen van emissies reducerende technieken combineren.

Bij chemische luchtwassers werkt men met water en zwavelzuur waardoor men de ammoniak voor minimum 70% uit de stallucht reduceert. Biologische luchtwassers maken gebruik van water en bacteriën. Die kunnen naast ammoniak en stof reduceren ook een hogere geureductie bieden.

Werking: in de luchtwasser zitten filterpakketten waarover water met zwavelzuur of bacteriën wordt gesproeid. Door het drukverschil wordt de lucht hier doorheen geperst, wordt gereinigd en komt aan de bovenkant van de luchtwasser naar buiten.

Bij het toepassen van die techniek kan men warmte recupereren (al dan niet via een warmtepomp) om de stal te verwarmen.